• Slide02
  • Slide01

     

     

     

Narzędziem powstałym w trakcie projektu jest Family Balance Inventory (FABI). Narzędzie zostało zintegrowane z informatycznym systemem obsługi FABI 1.0, odpowiedzialnym za zbieranie danych, ich organizację i przetworzenie a także komunikację z poziomu osoby badanej, diagnosty przeprowadzającego badanie oraz administratora systemu. Moduł zbierania danych powiązany został ze specjalnie do tego celu stworzoną aplikacją mobilną, pozwalającą na zbieranie danych o charakterze samo opisowym w czasie rzeczywistym.

System Informatyczny FABI 1.0 składa się z dwóch zintegrowanych komponentów:

  • Aplikacji mobilnej dla Odbiorców,
  • Panelu administracyjnego dla Diagnostów.

Istotną częścią systemu przeznaczonego dla uczestników badań jest aplikacja mobilna FABI 1.0, służąca do komunikacji systemu z badanymi (powiadomienia) oraz zbieraniu danych. Po zainstalowaniu aplikacji i skonfigurowaniu konta badany dostaje pytania odnoszące się do jego codziennego życia, np. godzina pobudki, grafik, płeć czy wiek. Następnie przez 14 dni osoba otrzymuje ankiety do wypełniania. Po wypełnieniu każdej z nich w aplikacji pojawia się powiadomienie o porze przesłania kolejnej ankiety do uzupełnienia.

Panel administracyjny FABI 1.0 jest integralną częścią systemu badawczego. Jest to oprogramowanie dostępne z poziomu przeglądarek internetowych na urządzeniach z dostępem do Internetu. Panel skierowany jest do diagnostów i pozwala na dodanie użytkowników do systemu i przypisanie ich do odpowiedniego badania. Po zakończeniu badań Diagnosta ma możliwość wygenerowania raportu z badań.