• Slide02
  • Slide01

     

     

     

kswUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od lat znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych uczelni publicznych w Polsce.Uczelnia prowadzi badania naukowe, zapewnia dostęp do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim, którzy mają do tego prawo, upowszechnia i udostępnia wiedzę, kształci kadry naukowe, wykonuje ekspertyzy naukowe na użytek instytucji zewnętrznych, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi, władzami publicznymi szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego, instytucjami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju.

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE: m.in. „Family Balance Coaching”, „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych".

 

fabiEDU Research Polska Sp. z o.o. – Głównym obszarem działalności są usługi o charakterze analityczno-badawczym, rozwojowym, konsultingowo-doradczym. Specjalizuje się także w szeroko pojętych działaniach oraz pracach wdrożeniowych i rozwojowych. Realizuje oraz pomagamy realizować przedsięwzięcia w obszarze działań społecznych, związane m.in. z profesjonalizacją usług społecznych oraz dostarczaniem nowoczesnych, wysokiej jakości rozwiązań w tym zakresie. Od wielu lat oferujemy również usługi coachingowe, poradnicze, superwizyjne dla różnych grup odbiorców. Ważnym elementem działalności firmy są analizy funkcjonowania szkół w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w tym zwłaszcza umocowanie szkół w lokalnych, regionalnych oraz ponadnarodowych sieciach współpracy. Szczególnie zainteresowanie budzi problematyka rozwoju zawodowego oraz nabywania kwalifikacji zawodowych w powiązaniu z procesami kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, efektywności procesów edukacyjnych i kształcenia zawodowego.

EDU jest zaangażowane w rozwój koncepcji coachingu społecznego i rodzinnego i jego wykorzystania we pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom poszukującym pracy. Koncepcje zostały wypracowane we współpracy ponadnarodowej i z wykorzystaniem partnerstwa między sektorowego (wyższe uczelnie, instytucje pomocowe-pozarządowe)oraz doświadczeń partnera niemieckiego w tym zakresie.instytucja rynku pracy, firma specjalizująca się działalnością w obszarach analityczno-badawczych, rozwojowych oraz konsultingowo-doradczych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych ze środków UE: m.in. „EDU STAŻ- mobilna aplikacja stażowa” i „EDU SKILLS SYSTEM”.

 

karanStowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN – jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich dysfunkcji społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnieniu od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. Posiada doświadczenie w działalności w obszarze merytorycznym projektu (diagnoza/poradnictwo rodzinne zw. z godzeniem życia zawodowego/ rodzinnego w szczególności opieką nad osobami zależnymi.

 

kueiKatholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy) - katolicka niemiecka szkoła wyższa na prawach uczelni publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach międzynarodowych, w tym we współpracą z Polską: „Coaching sukcesji - wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”. Interdyscyplinarny Centralny Instytut Rodziny i Małżeństwa w Społeczeństwie (ZFG - Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft, www.ku.de/forschung/forschungseinr/zfg/, z punktem ciężkości w swoim działaniu położonym na poszukiwania balansu między życiem zawodowym i rodzinnym). KUEI realizuje swoje działania w obszarze wdrożeniowym, koncepcyjnym, badawczym w zakresie balansu rodzina-praca (np. W. Schmidt 2009) oraz rozwijania diagnostycznych narzędzi mobilnych.