• Slide02
  • Slide01

     

     

     

Grupa metod badawczych, które pozwalają na dokonywanie pomiaru w czasie rzeczywistym w warunkach ambulatoryjnych, czyli w naturalnym otoczeniu badanego. W literaturze spotkać można – częściowo zamiennie wykorzystywane – pojęcia ambulatory assessement (Trull i Ebner-Priemer, 2014), experience sampling methods, ESM (np. Hektner, Schmidt, Csikszentmihalyi 2007) czy ecological momentary assessment, EMA (np. Walz, Nauta, aan het Rot 2014). Metody tego typu zyskują w ostatnim czasie na znaczeniu, dzięki zastosowaniu i wykorzystaniu nowych narzędzi oraz rozwiązań technicznych w procesie gromadzenia danych.

Z racji treściowego i metodycznego przenikania się wymienionych terminów i z uwagi na założenia zrealizowanego przedsięwzięcia w projekcie posłużono się pojęciem ambulatory assessement (AA).

Ambulatory assessement (AA) to zbiór podejść ukierunkowanych na modelowe ujęcie, wyjaśnienie, opis, oraz testowanie złożonych, dynamicznych procesów psychologicznych z uwzględnieniem dynamiki, cykliczności i zmienności. Ten typ metodologicznego podejścia zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu, pozwalając na monitorowanie, poznanie i odwzorowanie przebiegu złożonych procesów i zjawisk psychologicznych, które nie są możliwe lub możliwe w ograniczonym zakresie do ujęcia tradycyjnymi metodami badawczymi, takimi jak: narzędzia papierowe, badania przekrojowe, badania laboratoryjne.

Zbierane z wykorzystaniem metod AA dane tworzą złożoną, wielowymiarową i hierarchiczną strukturę bazo-danową, której przetwarzanie wymaga trafnego i rzetelnego wypracowania oraz odpowiednio zabezpieczonego podejścia merytorycznego i metodycznego.