• Slide02
  • Slide01

     

     

     

W celu opracowania właściwości psychometrycznych FABI zostały przeprowadzone badania: pilotażowe oraz standaryzacyjne, których wyniki posłużyły do osiągnięcia zakładanego celu. Badanie pilotażowe miało na celu weryfikację wersji testowej narzędzia. Następnie badanie standaryzacyjne miało za zadanie ocenę rzetelności i trafności pomiaru, z uwzględnieniem tych obszarów, które odgrywają znaczącą rolę w równoważeniu życia zawodowego i rodzinnego.

Obecnie raporty z interpretacją wyników są w trakcie opracowania.